برای استفاده از دستگاه هیدروگرافیک و چاپ هیدروگرافی روی اجسام، نیاز به استفاده از فیلم هیدروگرافیک میباشد که در انواع طرح های مختلف به صورت آماده ، وارد میشود و توسط ایلیا صنعت به فروش میرسد. این فیلم ها با طرح های از پیش طراحی شده میباشند و قابلیت تغییر در آنها ورود ندارد.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید